Publicerad: 4 juli 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Ramavtal för "Basfordon för samhällets räddningstjänst Bas 1, 2 och 3/4x4/Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Brandingenjör Bo Jönebratt
  • Löpnummer/utgåva
    1997:114