Publicerad: 21 maj 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Normalavtal MBK-EL-97 mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges ElleverantörerHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1997:80