Publicerad: 23 oktober 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunalt Huvudavtal – KHA 94 – med Lärarförbun- dets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd som partCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:172