Publicerad: 12 december 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om Adresser, Registerbaserad Folk- och Bostadsräkning, Grunddatabasutredningen samt ”Navet” och vissa IT-frågorCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Carl-Göran Sjögren
  • Löpnummer/utgåva
    1997:203