Publicerad: 8 januari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Förlängd giltighet för vissa temporära bestämmelser om lönebidrag



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    1997:6