Publicerad: 10 december 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1996 Skatter och bidrag budgetåren 1998–2000Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Herman Crespin Britta Hagberg Niclas Johansson Helena Milton
  • Löpnummer/utgåva
    1997:201