Publicerad: 18 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 61 angående fråga om kommun vid anställning av systemingenjör/ADB- tekniker gjort sig skyldig till diskriminering i strid med besämmelserna i 8 § lagen om etnisk diskrimineringCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:97