Publicerad: 3 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 42 angående fråga om avtal om tidsbegränsade chefsförordnanden stred mot anställningsskyddslagen och skulle förklaras gälla tills vidareCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:85