Publicerad: 2 april 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 28 angående uppsäg- ning av en undersköterska vid kommunalt sjukhem på grund av omständigheter hänförliga till att en åldrig vårdtagare genom gåvobrev överlåtit fastighet till un- dersköterskans far.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:56