Publicerad: 18 april 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Vårpropositionen 1995/96:150Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Helena Milton Lena Thalin m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    1996:67