Publicerad: 6 februari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Studie av tillämpad redovisningspraxis i årsredovis- ningar 1993 och 1994Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Nilsson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:39