Publicerad: 14 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Proposition (1995/96:148) om försöksverksamhet med lokal samverkan mot arbetslöshetenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karin Skilje
  • Löpnummer/utgåva
    1996:52