Publicerad: 4 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (regeringsrättens beslut 1996-06-26)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Förbundsjurist Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    1996:125