Publicerad: 30 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästaren från den 1 april 1996Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Björn Claesson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:33