Publicerad: 17 december 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny utlänningslag, ersättning till kommunerna för flyk- tingmottagande m m.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:194