Publicerad: 9 april 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Löneöversynsförhandlingar och jämställdhet i lönehän- seendeCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roland Olofsson, Mona Nettelman, Lena Emanuelsson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:61