Publicerad: 8 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Lägesrapport om hur momsfrågan om äldreboende ut- vecklat sig efter Kommunförbundets skrivelse till Riks- skatteverket i mars 1996 och något om momsen i sam- band med bostadsanpassningsbidragenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars Björnson Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:79