Publicerad: 6 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunernas åtgärder för att underlätta återvand- ringen till före detta Jugoslavien - rättsliga synpunkter m mCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson Leif Petersén
  • Löpnummer/utgåva
    1996:48