Publicerad: 2 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Förbrukningsartiklar för inkontinens, läkemedelsför- månen och läkemedelsförsörjningenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Alwa Nilsson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:141