Publicerad: 11 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Råd för kommuner och landsting. Andra omarbetade upplagan.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Arne Myrbeck
  • Löpnummer/utgåva
    1996:16