Publicerad: 24 juni 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Avtal om kopiering i skolorna läsåret 1996/97



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Olle Wendt
  • Löpnummer/utgåva
    1996:105