Publicerad: 22 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Avgift för handläggning av remissärenden enligt miljöskyddslagen



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Torngren Mona J-Åkerström
  • Löpnummer/utgåva
    1996:27