Publicerad: 1 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 99 angående fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stads- arkitekt.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1996:135