Publicerad: 17 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 102 angående fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en syo- konsulent på grund av långvarig misskötsamhetCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1996:150