Publicerad: 20 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolen har i dom 1996 nr 79 mellan SKTF och Karlskoga kommun behandlat frågan om lönediskrimi- nering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses före- liggaCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Emanuelsson
  • Löpnummer/utgåva
    1996:130