Publicerad: 26 april 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägardirektiv till kommunägda bostadsföretagCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander Avdelning/sektion: Gatu- och fastighet Externmedverkan: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO
  • Löpnummer/utgåva
    1996:70