Publicerad: 28 juli 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Upphandling av avfallshämtningCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Söderström Avdelning/sektion: Gatu- och trafik Externmedverkan: Svenska Åkeriförbundet och Svenska Renhållnings- verks-Föreningen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:146