Publicerad: 15 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Skrivelse till föräldrar som är förmyndare för sina barnCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Eric Sehlin
  • Löpnummer/utgåva
    1995:75