Publicerad: 10 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Skiljedom i tvist rörande rätt till avgångsförmån enligt AGF-KL mellan TCO-OF genom Svenska Teaterför- bundet och Stockholms stadCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:14