Publicerad: 14 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkan mellan Lantmäteriverket och kommunerna i fastighetsbildningen s.k. ”förrättningsförberedelser”Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bertil Adolfsson Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:157