Publicerad: 7 november 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om offentlig upphandling och AB Sjukvårds- huvudmännens Upphandlingsbolag (SUB)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sektionschef Hans Ekman
  • Löpnummer/utgåva
    1995:189