Publicerad: 16 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag (1994:1744) om allmänna egenavgifterCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes W Strömberg
  • Löpnummer/utgåva
    1995:24