Publicerad: 6 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Kostnader för den statliga assistansutredningen (SOU 1995:126)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    1995:213