Publicerad: 9 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunerna och fastighetsbildningen – Betänkande om huvudmannaskapet för fastighetsbildningen och samverkan mellan stat och kommunCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bertil Adolfsson Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:99