Publicerad: 13 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Investeringsmedel för miljöprojekt inom det s.k. fördjupade vänortssamarbetetCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sven Rimhagen Avdelning/sektion: Enheten för internationellt bistånd
  • Löpnummer/utgåva
    1995:118