Publicerad: 23 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Förordning och föreskrifter om hissar och andra motordrivna anordningarCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Westman Avdelning/sektion: Plan- och miljösektioen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:78