Publicerad: 27 oktober 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Enkätundersökning om enskild väghållningCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Skagersjö Sektion: Gatu- och trafiksektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:186