Publicerad: 6 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 62 angående förhand- lingsskyldighet enligt 11 § MBL före beslut om utseende av stadsdirektörCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1995:112