Publicerad: 1 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 15 angående uppsägning av en arbetstagare på grund av personliga skälCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lennart Kriisa
  • Löpnummer/utgåva
    1995:84