Publicerad: 15 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 101 angående frågan om en kommun haft rätt att förflytta barnomsorgschefCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1995:158