Publicerad: 27 maj 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Utbetalning av ersättningar till familjehem och kontaktpersoner m fl enligt Sol; LVU och LSS samt sekretessbeläggning av familjehemsersättningarCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1994:101