Publicerad: 18 februari 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästaren från den 1 april 1994Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sverker Brandelius
  • Löpnummer/utgåva
    1994:45