Publicerad: 29 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om övergångbestämmelser för vissa lärare, skolledare och syofunktionärerCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Pewe
  • Löpnummer/utgåva
    1994:84