Publicerad: 14 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om soci- alavgifterCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes Strömberg
  • Löpnummer/utgåva
    1994:109