Publicerad: 21 december 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringar i LSS och LASS och i lagen om arbetstid m m i husligt arbete samt tillägg till införandelagenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Andreas Hagnell Ingrid Kennborn Lotta Kärger Lena Sandström Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    1994:225