Publicerad: 6 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om stöd och service till vissa funktionshindradeCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Kennborn Lena Sandström Ingrid Söderström Avdsek AK Vård
  • Löpnummer/utgåva
    1994:67