Publicerad: 14 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning from 1995-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    AnnaCarin Grandin Ted Lindqvist
  • Löpnummer/utgåva
    1994:201