Publicerad: 25 oktober 0194

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? — Allmänna råd för det kommunala och landstingskommunla skolväsendet. Andra omarbetade och utökade upplaganCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per Matsson Arne Myrbeck
  • Löpnummer/utgåva
    1994:184