Publicerad: 24 maj 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1994 nr 39 angående frågan om övertids- eller färdtidsersättning vid bilresa för att hämta en patientCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    1994:94