Publicerad: 15 november 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Tecknande av värdepapperskonto, VP-konto för handel med räntebärande papper.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Skötte
  • Löpnummer/utgåva
    1993:176